Program do planowania produkcji dla małej firmy

Zarządzanie firmą produkcyjną wymaga zastosowania metod, które będą jednocześnie kontrolowały pracę kilkudziesięciu stanowisk oraz zoptymalizują cały proces. Nowoczesny program do planowania małej produkcji pozwala na usystematyzowanie podejmowanych działań na wszystkich etapach, co w finalnie przekłada się na zwiększenie efektywności, podniesienie jakości przy jednoczesnej obniżce kosztów. 

Program do planowania produkcji – czy konieczny w małym zakładzie ?

Czasy, w których każdą zakończoną czynność raportowało się na kartce papieru szczęśliwie odchodzą do lamusa, choć bywają i takie zakłady, w których nadal na biurkach piętrzą się stosy papierów, a ich analiza zajmuje wiele tygodni. Znalezienie słabego ogniwa mającego wpływ na obniżenie tempa lub jakości produkcji to w tych przypadkach dość żmudne zajęcie, które na dodatek nie przynosi natychmiastowej i jednoznacznej odpowiedzi. To wszystko sprawia, że w mniejszych zakładach trudniej uzyskać zrównoważony wzrost i wypłynąć na tzw. szersze wody.

Planowanie produkcji jest wszakże procesem wymagającym wdrożenia działań sprawdzających, optymalizujących i planowych, które razem będą współdziałały w doskonałej harmonii. Nie łatwo to uzyskać korzystając z formularzy matematycznych i zapisków. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, które jest uszyte na miarę naszych czasów, a więc i oczekiwań producentów, a pośrednio i ich odbiorców jest wdrożenie programu do planowania i optymalizacji produkcji. Nawet małe zakłady powinny czerpać z tego rodzaju oprogramowania, które sprawia, że planowanie produkcji jest czymś więcej, niż wyznaczeniem terminów realizacji. 

Optymalizacja i planowanie produkcji potęguje zyski

Celem planowania produkcji jest zoptymalizowanie całego procesu, wyeliminowanie błędów i zapewnienie wysokiej jakości. Patrząc na te trzy główne założenia pojawiają się kolejne – zarządzanie zespołem pracowników, kontrola nad stanami magazynowymi, analizowanie strat i przestojów w pracy. Innymi słowy planowanie produkcji pozwala nie tylko na usystematyzowanie działań, ale i na rozwiązanie pojawiających się problemów. 

Dobry program do planowania produkcji dla małych przedsiębiorstw jest ukierunkowany na potrzeby zakładu względem jego rzeczywistych osiągów. Nie ma więc w nim rozbudowanych rozwiązań, które są stworzone dla prawdziwych gigantów. To bynajmniej nie oznacza, że oprogramowania dedykowane małym produkcjom są uboższe w praktyczne zastosowanie, wprost przeciwnie, są właściwie dopasowane i zawierają wszystkie potrzebne warianty. Często oprogramowanie do planowania produkcji zawiera moduły obejmujące wszystkie działy firmy, a więc nie tylko te związane z produkcją, ale i z jej szeroko rozumianą obsługą – mamy tutaj na myśli np. księgowość, dział handlowy. 

Optymalizacja przez odpowiednie planowanie i świadome zarządzanie to wzrost efektywności pracy i dostarczanej jakości przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. 

Planowanie produkcji z oprogramowaniem – to czysty zysk!

Zaletą programu do planowania produkcji stworzonego dla średnich i małych przedsiębiorstw jest jego prosta, intuicyjna obsługa, która pozwala nadzorować pracę z każdego miejsca. Koniec z telefonami do kierowników działu i szukania opóźnień, do których nikt nie chce się przyznać. Oprogramowanie pokazuje czas i jakość pracy na każdym stanowisku, identyfikuje pracownika i mierzy jego czas oraz efektywność pracy. Ponadto program pozwala na zaplanowanie harmonogramu pracy i dopasowanie go do zmiennych potrzeb. Stany magazynowe są prowadzone w czasie rzeczywistym i w odpowiedzi na realizowane i zaplanowane zamówienia. 

Zaletą dobrego programu do planowania produkcji jest zapis historii pracy i osiągniętej wydajności, oraz wskazówki o awaryjności występującej przy konkretnych urządzeniach. Istotne jest to, że nowoczesne i rekomendowane dla mniejszych zakładów oprogramowania nie wymagają zaangażowania informatyka, a ich wdrożenie zajmuje kilkadziesiąt minut. Kierownictwo korzystające z tego rodzaju urządzeń docenia także fakt, że zarządzanie firmą w sposób pewny i rzetelny możliwe jest także z pozycji smartfona.